| |

 
 
 
 

Varanasi, Varanasi City, Varanasi India, Varanasi News

Varanasi Railway Station

Down Trains from Varanasi Junction


Arri.

Depar.

Train No.

Train’s Name

Days

22.15

22.25

2436

Rajdhani Exp(Guwahati-New Delhi)

Sun, Thu

1.55

2.05

2328

Upasana Exp( Hawara-Deharadun)

Mon, Fri

1.35

1.45

3152

Siayaldah Exp.(Siayaldah-Jammutawi)

 

21.25

 

1031

Gyanganga Exp.( Darbhanga-Pune)

Tue

21.25

21.40

1033

Gyanganga Exp. (Darbhanga-Pune)

Thu

 

11.30

1094

Mahanagari Exp. (Varanasi- Mumbai)

 

23.30

 

4228

Varuna Exp.(Varanasi-Lucknow)

 

20.45

21.00

3308

Kishan Exp.(Dhanbad-Firozabad)

 

19.10

19.25

3050

Hawara – Amritsar Exp.

 

20.00

20.10

8476

Nilanchal Exp( Puri- New Delhi)

Tue,Fri,Sat

20.30

20.45

8610

Hatiya, Lokmanya Tilak Tarminal.

Fri

18.25

-

4266

Janata Exp.(Varanasi Deharadun)

 

-

2040

5110

Budhapurnima Exp.

Mon,Wed,Fri

 

14.55

8612

Intercity (Varanasi- Ranchi)

Mon,Tue,Wed,

Thu,Fri,Sat

 

19.10

9046

Tapti Ganga Exp.

Mon,Wed,Fri,Sat,Sun

16.45

17.00

3006

Punjab Mail (Hawara-Amritsar)

 

16.10

16.25

3010

Dun Exp. (Hawara-Dehardun)

 

12.30

13.00

5017

Kashi-Dadar Exp.(Gorakhpur-Dadar)

 

09.10

09.25

4016

Sadbhawana Exp.(Mujaffar Nagar-Delhi)

Mon,Sat

09.10

09.25

4008

Sadbhawana Exp. (Mujffar Nagar-Faizabad-Delhi)

Wed,Fri

15.00

15.30

3414

Farakka Exp.(Malada-Sultanpur-Delhi)

Tue,Thu,Sun

15.10

15.30

3484

Farakka Exp. Via Faizabad

Mon,Wed,Fri,Sat

16.10

16.30

5160

Sarnath Exp. (Chapara-Durg)

 

01.10

01.20

3290

Archana Exp.(Patana-Jammutawi)

Wed

09.30

-

9167

Sabarmati Exp.(Varanasi-Ahmadabad)

Mon,Wed,Thu,Sat

10.15

-

1107

Bundel Khand  Exp.(Varanasi-Gwaliar)

 

5.50

-

4258

Kashi Vishvanath Exp. (Varanari-New Delhi)

 

21.10

21.20

3074

Himgiri Exp. (Hawara-Jammutavi)

Mon,Tue,Fri

-

18.30

3028

Vibhuti Exp. (Hawara- Varanasi)

 

02.35

02.50

2392

Shramjivi Exp. (Patana-New Delhi)

 

19.15

-

1071

Kamayani Exp. (Varanasi- New Delhi)

 

11.00

11.50

9313

R.N. Patana-Indore Exp.

Thu

20.50

21.20

5106

Baiznath Dham Exp.

Sat,Wed

09.30

-

4854

Marudhar Exp.(Varanasi-Faizabad-Jodhpur)

Tue,Fri,Sun

08.10

-

6039

Ganga Kaveri Exp.(Varanasi-Chennai)

Mon,Wed

08.20

-

4864

Marudhar Exp. Via Sultanpur

Mon,Wed,Thu,Sat

07.30

-

2560

Shivganga Exp. (Varanasi-New Delhi)

 

18.25

18.55

8202

Durg-Gorakhpur Exp.(Via Allahabad, Mau)

Fri,Sun

05.20

05.30

2382

Purva Exp. (New Delhi-Hawara)

Tue,Wed,Sat

08.00

-

2165

Ratnagiri Exp. (Varanasi-L.M.T. Mumbai)

Tue,Fri,sat

01.55

02.05

2318

Akaal Taktha Exp. (Sialdah-Sultanpur-Amritsar)

Wed,Sat

04.45

.5.00

6359

Arnakulam Exp.

Tue

04.45

05.00

7091

Tirupati Exp. (Patana-Tiruparti)

Wed,Fri

04.45

05.00

1451

DikshaBhumi Exp.(Gaya- Nagarpur)

Sun

04.40

-

9569

Varanasi Okha Exp.

Sat

15.30

15.40

5934

Dibarugarh-Amritsar Exp. Via Chapara

Sat

-

09.25

3134

Varanasi Exp. (Varanasi-Sialdaha)

 

08.50

09.00

2562

Swatantrata Senani Exp. (New Delhi- Drabangha)

 

09.30

10.00

8104

Jaliawala Exp. (Tata Amritsar via Fiazabad)

Thu,Sat

00.10

00.25

5003

Chauri Chara Exp. (Gorakhpur-Kanpur)

 

06.15

06.30

5635

Dwarika Exp. (Gowahati-Faizabad-Okha)

Sun

06.20

06.35

4006

Likshwi Exp. (Samastipur-New Delhi

 

14.45

14.55

1061

Pawan Exp. (Mujffarpur-Mumbai)

Tue,Thu,Sat,Sun

14.45

14.55

1065

Pawan Exp. (Darbhanga-Mumbai)

Mon,Wed,Fri