| |

 
 
 
 

Varanasi, Varanasi City, Varanasi India, Varanasi News

Hospitals in Varanasi

 • Sir Sundar Lal Hospital, B.H.U.
  Tel: 2369250

 • Shree Shiv Prasad Gupt Hospital
  Tel: 2214720,21,22,23

 • Din Dayal Upadhyay Hospital
  Tel: 2342099

 • Ishwari Memorial Women Hospital
  Tel: 2212705,2214711

 • Marwari Hospital
  Tel: 2321456, 2392611

 • Mata Anandmayi Hospital
  Tel: 2310586

 • Ram Krishna Mission Kauriya Hospital
  Tel: 2451727

 • Hindu Sewa Sadan
  Tel: 2400353,54,55

 • Birla Hospital, Machodari
  Tel: 2330357,2435357

 • Mehta Hospital, Ramghat
  Tel: 2401829,2321890

 • Cancer Hospital, N.E. Railway
  Tel: 2220348, 2223257

 • Filariya Hospital
  Tel: 2311921, 2276584

 • Kusth Rog Ashram, Paraw
  Tel: 2332266

 • Guru Nanak Hospital, Kamaccha
  Tel: 2454839

 • Janata Sewa Hospital
  Tel: 2393238, 2321993

 • Jamiya Hospital, Pilikothi
  Tel: 2431316, 2431729

 • Matra awam Sishu Kalyan Hospital
  Tel: 2414484

 • Maulana Azad Bunkar Hospital
  Tel: 2211917

 • Mental Hospital, Pandeypur
  Tel: 22344630, 2346856

Next


Custom Search