| |

 
 
 
 

Varanasi, Varanasi City, Varanasi India, Varanasi News

Music Centre in Varanasi

 • Sur Sarita

  The Music School, A Classical Section of Indian Music
  Manufacturere of: Tabla, Sitar, Flute, C.C. Instrumental, A.C.I. etc.
  C.K. 10/41, Manikarnika Ghat, Varanasi
  Ph: +91-542-2390964, 9450528218
  E-Mail: arun_2001vns@yahoo.com

 • Music World Babaji International Art Center
  Nirbhay kumar
  B.14/41mansrowar ghat gali,varanasi
  ph:+91-9307902459,

 • Dive Santoor Varanasi
  Dive Prasad Sonkar
  D 17/93, Ahilyabai Ghat, Dashashwamedh, Varanasi
  Ph: +91-9918087343

 • Music Ashram
  Manufacturer and Exporter
  B. 5/72 B, Awadh Garbi, (Near Harishchandra Ghar Road)Sonarpura, Varanasi
  Ph: +91-9335766018
  E-Mail: doonexpress2002@yahoo.co.jp

 • Jolly Music House
  Sudhanshu Gupta (Jolly)
  H.O. D 33/4, Khalishpura(Bengalitola)
  And
  B. 3/260, Shiwala Road(Behind Bread Ofline) Varanasi
  Ph: +91-9839290707

 • International Music Centre Ashram
  D. 33/81 Khalishpura, Near Dashswamedh Ghat, Varanasi
  Ph: +91-542-2452302
  E-Mail: keshavaraolayak@hotmail.com

 • Ravi Classical Music Centre
  88, Terhi Neem (Behind Hotel Ganges) Dashaswamedh Road, Varanasi
  Manufactureres ans Sales: Sitar, Santoor, Harmonium, Jumbey, Surbhar, Shahnai, Tabla, Tanpura, flute etc.
  Ph: +91-9838974705, 9335288357

 • Munna Music House
  Mr. Munna Bhai
  CK. 39/18 Kundigarh Tola, Kite Market, Chowk, Varanasi(U.P.)
  Phone: +91-9839141015

 • Music Paradise Hall
  Mr. Bablu
  B 3/52, Shivala (Behind Post Office), Varanasi
  Phone: +91-9956214857

 • Niyamatullah Tabla Maker
  C.K. 39/69, Kundigarh Tola, Chowk Varanasi-1
  Phone: +91-9839056854, 9336026286, 542-2390255 

 


Custom Search