| |

 
 
 
 

Varanasi, Varanasi City, Varanasi India, Varanasi News

Pilgrims Rest House (Dharamshala) in Varanasi

 

 • Annapurna Telwala, D 53/98, Chhoti Gaibi,Tel: 2350025

 • Bagla, D 38/139-40, Haujkatra, Tel: 2329219

 • Baranval Seva Sadan, C K 65/11 Bari Piyari,Tel: 2355801

 • Biharilal Jain, K 58/98, Maidagin, Tel: 2334980

 • Buddha Burmese, S 17/330, Cantt.

 • Divan Tara Chand, CK 15/97 Sudiya

 • Dudhvewala ( Baijnath), K 62/86, Bulanala, Tel: 2354670

 • Har Sundari, D 40/8/8 A, gaudaulia

 • Kamala, D 15/69, Dashasvamedh, Tel: 2321499

 • Kanpur, K 61/96, Bulanala

 • Kashi Mumuksha Bhawan, B 1/87, Assi, Tel: 2311187

 • Kesharvani, K 43/53, Vishesvarganj

 • Lakkhiram, CK 13/40 Sukhlal Phatak

 • Maharana Ranvir, B 14/51, Tedhineem, Tel: 2327461

 • Maheswari, K 62/98, Saptasagar, Tel: 2354134

 • Pandey, D 47/200, Ramapura, Tel: 2312892

 • Parshvanath Digamber Jain, B 20/46, Bhelupur, Tel: 2312892

 • Purushottam, D 47/205, Ramnagar, Tel: 2328014

 • Radha Krishna, C 30/1 Gyanwoapi, Tel: 2321726

 • Sri Marvari Seva Sangh, B 2/262, Bhadaini,Tel: 2310226

 • Sardar Ballabh Bhai Patel, S 14/83, Andharapul, Tel: 2346221

 • Sindhi, D 38/20 Misir Pokhra, Gaudaulia, Tel: 2358441

 • Tanpure Mahraj Maharastian, D 17/91 Dashashvamedha

 • Tulsiram, D 40/2 Lakshmanpura

 • Vireshvar Pandey, D 47/200, Ramapura, Tel: 2320862