| |

 
 
 
 

Varanasi, Varanasi City, Varanasi India, Varanasi News

Sweet Shops in Varanasi

 • Jhullan Prasad & Sons
  Mr. Ravi Gupta
  A Sweet Shop
  56/108, Golghar, Kachahari, Varanasi
  Phone: +91-9935682624
 • Ram Bhandar
  Prop : Shiv Kr. Gupta
  Address : Chowkhanbha, Thatheri Bazar
  Telephone : 2400651
  Mobile : 9335869407
 • Basant Bahar, Lahurabir, Tel: 2356222
 • Bengal Sweet House, DLW Trimuhani
 • Bengali Sweet, Rathyatra-Mahmoorganj Road
 • Gopi Brothers, Kabir Road
 • Gujrati Mishthan Bhandar, Kaal Bhirava
 • Chir Sagar, Sonarpura, Tel: 2321393
 • Madhu Bahar, Assi-Lanka Road, Tel: 2221115
 • Mithai Ghar, Sigra, Tel: 221357
 • New Madhr Milan, Sigra, Tel: 221115
 • Raj Bandhu, Kachauri Gali, Chowk, Tel: 2392447
 • Shri Narayan Bhandar, Thatheri Bazar, Tel: 2320555
 • Sri Ram Bhandar, Thatheri Bazar, Tel: 2320629
 • Vaishali Sweets, Lanka-BHU Road, Tel: 2367627